"Mensen staan centraal voor het echt laten werken van data"

Wijs met data

Koers bepalen

Prestaties meten

Zelf aan het stuur

Richten en koers houden

"Wij kijken naar het doel van Business Intelligence.

De kern is om informatie zo te organiseren dat het meebeweegt met mensen, doelen en activiteiten"